Word of the day – Learning English online

Tháng Mười 26, 2007

LingvoSoft Talking Dictionary 2007 English Vietnamese for Windows

Filed under: News — Admin @ 8:25 sáng

LingvoSoft Talking Dictionary 2007 English <-> Vietnamese for Windows là một phần của bộ LingvoSoft Suite – một giải pháp quản lý và học ngôn ngữ hoàn chỉnh cho máy tính của bạn. Khi cài đặt xong trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, bộ tự điển đặt biệt này không chỉ biên dịch giữa tiếng Việt và tiếng Anh mà còn phát âm các phần dịch sử dụng công nghệ TTS (văn bản sang tiếng nói) mới nhất.

LingvoSoft Dictionary 2007 bao gồm 3 yếu tố: Ngôn ngữ, Giao diện và Tích hợp.

Yếu tố Ngôn ngữ của chương trình mới LingvoSoft Dictionary 2007 Vietnamese <-> English for Windows bao gồm từ vựng đã được chỉnh sửa và mở rộng, một chức năng kiểm tra lỗi chính tả tiên tiến giúp bạn phát hiện ra các từ không đúng hoặc sai chính tả của các từ nhập vào, và chức năng tìm kiếm các từ đồng nghĩa cho phép bạn yêu cầu đưa ra một danh sách các từ đồng nghĩa của một từ được chọn. Với chức năng mới dịch từng từ một, bạn có thể gõ một câu và nhanh chóng có được bản dịch từng từ.

Mỗi sự biên dịch đều có các mục cách nói, giống, chú thích, phiên âm các mẫu câu và kể cả phiên âm các phần tiếng Anh. Tư liệu đã được cải tiến cung cấp các thông tin ngôn ngữ của hầu như 40 ngôn ngữ cũng như thông tin Ngữ pháp tiếng Anh.

Giao diện người sử dụng giờ đây dễ thích ứng hơn trước đây. Thanh công cụ, các thiết lập font chữ và màu có thể thay đổi theo ý thích của bạn. Có cả giao diện Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Nga. Chức năng dán và dịch nhanh còn gọi là “bắt chữ” giúp bạn tra một từ đã chọn từ một ứng dụng khác chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chức năng tìm kiếm “Input Line” (dòng lệnh) tăng tốc việc thực hiện tìm kiếm từ tương đương với chuỗi biểu tượng khi nhập vào, do đó bạn không cần phải gõ toàn bộ từ. Chức năng “History” mới giúp bạn xem và chọn các từ đã nhập trước đây một cách dễ dàng.

Trong số các thay đổi đáng kể nhất có thể thấy là phần Tự điển của Người sử dụng cho phép bạn bảo lưu và cá nhân hóa từ vựng mà bạn có thể tạo, thêm và chỉnh sửa bất kỳ lúc nào bạn cần đến.

Cuối cùng, một tính năng mới đòi hỏi nhiều nhất, tích hợp với hầu hết các ưng dụng MS Office thông dụng – Word, Excel và Internet Explorer – tiết kiểm thời gian và công sức của bạn bằng cách cho phép bạn tra những từ chưa biết trực tiếp từ trong tài liệu hoặc trang web.

Và, tất nhiên, LingvoSoft Dictionary 2007 English <-> Vietnamese for Windows được tích hợp đầy đủ với các thành phần khác của bộ LingvoSoft Suite – LingvoSoft FlashCards và LingvoSoft PhraseBook. Đơn giản chỉ cần chọn và xuất từ sang cơ sở dữ liệu FlashCards hoặc tìm kiếm PhraseBook các thành ngữ có chứa từ muốn tìm.

Được cải tiến và cập nhật mới nhất, cung cấp sự biên dịch 2 chiều tức thì tất cả các từ và thành ngữ trong cơ sở dữ liệu đồ sộ của nó, LingvoSoft Dictionary 2007 Vietnamese <-> English for Windows là một trong những nguồn tài nguyên ngôn ngữ hoàn chỉnh nhất đã được thiết kế từ trước tới nay.

Đặc tính của LingvoSoft Talking Dictionary 2007 English <-> Vietnamese for Windows:

Ngôn ngữ

* Từ vựng được chỉnh sửa và mở rộng
* Biên dịch từng từ (gõ một câu và nhanh chóng có bản biên dịch của từng từ)
* Chức năng kiểm tra chính tả tiên tiến (tìm các từ nhập vào không đúng và sai chính tả)
* Công cụ tìm kiếm từ đồng nghĩa tinh vi (cung cấp một danh sách từ đồng nghĩa với từ được chọn)
* Bản biên dịch hoàn chỉnh với phần cách nói, giống, chú thích, phiên âm, mẫu câu
* Bao gồm cả phiên âm cho các mẫu tiếng Anh.
* Thông tin ngôn ngữ cho hầu hết 40 thứ tiếng
* Thông tin Ngữ pháp tiếng Anh

Giao diện

* Chức năng TTS (văn bản sang giọng nói) hiện đại
* Giao diện có thể tùy chỉnh (thanh công cụ, Thiết lập fonts, màu, v.v…)
* Giao diện tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Nga
* Dán và tra nhanh (tra một từ đã chọn trong ứng dụng khác chỉ với một cú click)
* Personalized User Dictionaries (create, add, and edit you own personal dictionaries)
* Tìm kiếm Input Line làm tăng tốc công việc tìm kiếm các từ thích hợp với bất kỳ chuỗi biểu tượng nào khi gõ vào.
* Chức năng History giúp bạn xem và chọn các từ đã nhập trước đây một cách dễ dàng.

Tích hợp

* Tích hợp hoàn toàn với LingvoSoft FlashCards và LingvoSoft PhraseBook. Chọn và xuất các từ sang cơ sở dữ liệu FlashCards hoặc tìm kiếm PhraseBook các thành ngữ có chứa các từ muốn tìm.
* Tích hợp với Microsoft Office (Internet Explorer, Outlook, Word). Một thanh công cụ nhỏ giúp bạn chuyển từ đã chọn sang tự điển từ bất kỳ văn bản hoặc trang web nào.

dich bởi blackandwhite http://www.softvnn.com

LingvoSoft Talking Dictionary 2007 English <-> Vietnamese for Windows is part of LingvoSoft Suite – a complete language learning and management solution for your PC. Once installed on your desktop or laptop PC this remarkable dictionary not only translates between Vietnamese and English but also speaks the translations out loud using the latest TTS (text-to-speech) technology.

LingvoSoft Dictionary 2007 consists of three elements: Linguistic, Interface, and Integration.

The linguistic element of the new LingvoSoft Dictionary 2007 Vietnamese <-> English for Windows includes extended and corrected vocabulary, an advanced Spell-Check function that lets you find misspelled and incorrectly entered words, and a Synonyms Search function that lets you request a list of synonyms for a selected word. With a new Word-By-Word Translation function, you can type a sentence and quickly get a translation for each word,

Every translation is complete with part of speech, gender, comment, transcription, sentence examples and includes transcriptions of English entries. The improved documentation now provides language information for almost 40 languages, as well as English Grammar information.

The user interface is now more adaptable than ever before. Toolbars, font settings and colors can be changed according to your preference. English, French, German, Spanish and Russian language interfaces are also available. A quick paste and translate function called ‘Word grabber’ helps you to translate a selected word from another application with just one click. Input Line search speeds up the work by finding the words matching any sequence of symbols as entered, so you never need to type the whole word. An all-new ‘History’ function lets you easily view and select previously entered words.

Among the most significant changes to be found is the inclusion of a User’s Dictionary which allows you to maintain a personalized vocabulary that you can create, add, and edit anytime you need it.

Finally, the most requested new feature, integration with the most popular MS Office applications – Word, Excel and Internet Explorer – saves you time and energy by letting you translate an unknown word directly from within a document or webpage.

And, of course, LingvoSoft Dictionary 2007 English <-> Vietnamese for Windows is fully integrated with the other components of LingvoSoft Suite – LingvoSoft FlashCards and LingvoSoft PhraseBook. Simply select and export words to the FlashCards database or search the PhraseBook for phrases containing the desired word.

Newly improved and updated, and providing instant bi-directional translation of all the words and phrases in its massive database, LingvoSoft Dictionary 2007 Vietnamese <-> English for Windows is one of the most complete language resources ever designed.

LingvoSoft Talking Dictionary 2007 English <-> Vietnamese for Windows features:

Linguistic

* Extended and corrected vocabulary
* Word by word translation (type a sentence and quickly get a translation of each word)
* Advanced Spell-Check function (finds misspelled and incorrectly entered words)
* Sophisticated Synonyms search (provides a list of synonyms for a selected word)
* Translations complete with part of speech, gender, comment, transcription, sentence examples
* Includes transcriptions for English entries
* Language information included for almost 40 languages
* English Grammar information

Interface

* State-of-the-art TTS (text-to-speech) functionality
* Adjustable user interface (toolbars, font settings, colors, etc.)
* English, French, German, Spanish and Russian language interfaces
* Quick paste and translate (translates a selected word in other application with just one click)
* Personalized User Dictionaries (create, add, and edit you own personal dictionaries)
* Input Line search speeds up the work by finding the words matching any sequence of symbols as entered
* History function lets you easily view and select previously entered words

Integration

* Full Integration with LingvoSoft FlashCards and LingvoSoft PhraseBook. Easily select and export words to the FlashCards database or search the PhraseBook for the phrases containing the desired word.
* Integrated with Microsoft Office (Internet Explorer, Outlook, Word). A small toolbar lets you move the selected word to the dictionary from any document or web-page.

Homepage-Trang Chủ

Size:3.5M

Download-Tải Về Full Version

Tải Thêm Từ Điển Ở Đây

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.