Word of the day – Learning English online

Tháng Chín 24, 2007

English Sharing and Learning(ESL)’S PURPOSE AND VISION

Filed under: News — Admin @ 8:18 sáng

The following is an attempt to answer some of the frequently asked questions about English Sharing and Learning (ESL). It will address some of your curiosity and tell you a little bit about who we are. We trust you will find this session helpful.

ESL’S PURPOSE AND VISION

What is ESL’s main goal?
– To provide free, high-quality English classes to Vietnamese all over the world, particularly Vietnamese living in Vietnam who cannot afford private tutoring.

Do you get pay doing this?
– Not a single penny.

Why are you doing this?
– Because we are Vietnamese and helping other Vietnamese (especially those who are not as fortunate as we are) is something we take pride in doing.

What does ESL stand for?
– It’s an abbreviation for “English Sharing and Learning.” But it can also be understood as English as Second Language. It’s a pun.

Where can I find ESL’s class?
– We hold online classes on PalTalk. Our instructors might decide to upload their class materials on this forum, but they primarily share their classes on PalTalk. This forum and our online classroom complement each other.

How can I participate in ESL’s online class?
– Go to www.paltalk.com, download and install the software and look for our room ‘English Sharing and Learning‘ on PalTalk.

I am an elder (or a kid). Would your online class be suitable for me?
– No matter the gender or age, everyone is welcome in our classes. We have helped kid as young as 10 and elder as old as 50-plus. We are doing our best to help you learn at your own pace. As long as you are willing to learn and able to access our classes, you are suitable.

If I am not Vietnamese, can I still join your online classes? -You absolutely can. Although our classes are geared toward helping Vietnamese, people of all gender, creed, age and nationality are welcome. Please bear in mind that some instructors, for the purpose of teaching Vietnamese, might use Vietnamese as instructional language. Other instructors might like to use English most of the time. Please ask anyone who wear @ in the room to assist you in finding out who’s suitable for you. Or you can drop us a line or two.

Are there other ‘English rooms’ on PalTalk?
– Yes, there are.

What differentiates ESL from other rooms?
– Simple. PalTalk is essentially a chitchat place: a lot of flirting and other non-productive activities. A lot of people believe that we cannot conduct a serious class on PalTalk. We believe we can. We believe that if we are serious about our helping, our students will appreciate that. Our students’ appreciation and high level of attendance are proofs that we are correct.

Also, having personally witness various kinds of ‘abuses’ and many ‘unprofessional’ conducts within many classrooms on PalTalk, we are determined to change that. We accept only instructors and ops we believe have compassion for helping others. We work hard to make sure that our classes are as productive and meaningful as they can be. We treat our online classroom as we would with a ‘real’ classroom. Anything that is unacceptable in a normal classroom would be unacceptable in our online classroom.

In short, students and instructors should be treated with courtesy, respect and dignity.

Can I have fun while teaching/learning?
– You absolutely can. We encourage positive interaction of all kinds. Teaching and learning should be something we all enjoy.

What if I find someone misbehaving during my stay with ESL?
– If that person is a chatter/student, inform any instructor or op of the person’s behaviour. If it’s an ESL staff, please inform the admins. The admins of ESL are eggy eggy and hatcat_trongsamac.

What kinds of programs do you offer?
– At this moment, we are offering programs for beginners. We offer Basic English program and a mixture of Reading, Pronunciation, Phonics program. We’ve just added Grammar to our list and are expanding into Writing and Everyday Conversation. We will expand our programs as more students and instructors come enrolling.

Are ESL instructors really teachers?
– No, we are not. One of us is going to be a teacher. Most of us are working in various professions, but would like to help other Vietnamese learning English.

Where are ESL instructors and staffs from?
– All over the world.

Do you think it’s realistic to expect a lot from ESL instructors and ops? This is after all a volunteering job, correct?
– Correct. This is a volunteering job. More importantly, it’s a meaningful one. People volunteer because they care. We believe anyone who genuine cares about helping our students would want to see them succeed and want them to have the best that ESL can offer. This is what our instructors and ops take pride on.

How can I help?
– Anyone can help. All help is appreciated. If you are someone who truly cares about helping our Vietnamese people learning English, you can help us in many ways. If you are fluent in English, you can help us share your knowledge with our students. If you’re a technical savvy, you can help us build a more accessible and useful website. If you are new to English, you can help us maintain the room, keep class orderly and assist our instructors when requested.

Please contact eggy eggy or hatcat_trongsamac on PalTalk should you find this humble mission something you’d like to contribute to. Or you can contact us by email at iggyeggy@yahoo.com or hatcat_trongsamac88@yahoo.com.

Should you have further questions to ask, please drop us a few lines. We’ll answer you. On behalf of our students and staffs, we would like to thank you for visiting our site and for helping us achieving our goals.

Trong phần dưới đây, chúng tôi cố gắng giải đáp những câu hỏi thường gặp về Diễn dàn English Sharing and Learning (ESL). Những thông tin này sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của bạn và kể với bạn một chút về chúng tôi. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy các thông tin này là hữu ích.

MỤC ĐÍCH VÀ TẦM NHÌN CỦA ESL

Mục tiêu chính của ESL là gì?
– Mang đến cho người Việt nam trên toàn thế giới, đặc biệt là những người Việt nam đang sống ở Việt nam – những người không có điều kiện có giáo viên kèm riêng, những lớp học tiếng Anh miễn phí và có chất lượng cao.

Các bạn có nhận thù lao để làm việc này không?
– Không một cắc nào.

Tại sao các bạn làm việc này?
– Bởi vì chúng tôi là người Việt nam và thấy tự hào là chúng tôi có thể giúp đỡ những người Việt khác (đặc biệt là những người có cuộc sống khó khăn hơn chúng tôi).

ESL có nghĩa là gì?
– Đó là từ viết tắt của “English Sharing and Learning.” (Cùng học và chia sẻ tiếng Anh) Tuy nhiên đó cũng là từ viết tắt của English as Second Language (Học tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai). Chỉ là một sự chơi chữ nho nhỏ.

Tôi có thể tìm thấy các lớp học của ESL ở đâu?
– Chúng tôi tổ chức các lớp học trên PalTalk. Những giảng viên của chúng tôi có thể chọn đăng các tài liệu mà họ sử dụng trong giờ học lên diễn đàn này, nhưng chủ yếu là họ sẽ chia sẻ trong các giờ học của họ trên PalTalk. Diễn đàn này và các lớp học trên mạng của chúng tôi bổ sung lẫn cho nhau.

Làm sao để tôi tham gia vào các lớp học trên mạng của ESL?
– Bạn hãy vào www.paltalk.com,ải phần mềm paltalk về và cài đặt phần mềm đó trên máy tính của bạn. Sau đó tìm vào phòng ‘English Sharing and Learning‘ trên PalTalk.

Tôi là người cao tuổi (hoặc là trẻ con). Các lớp học trên mạng đó có thích hợp với tôi không?
– Các lớp học của chúng tôi chào đón tất cả mọi người bất kể giới tính hay tuổi tác. Chúng tôi đã từng giúp đỡ những bạn nhỏ mới 10 tuổi và cả các bác trên 50 tuổi. Chúng tôi cố gắng giúp bạn học với tốc độ phù hợp với bạn. Miễn là bạn sẵn lòng học và có thể vào được các lớp học của chúng tôi, các lớp học đó sẽ thích hợp với bạn.

Nếu tôi không phải là người Việt nam, tôi có tham gia các lớp học này được không?
– Tất nhiên là được chứ. Tuy rằng mục đích của chúng tôi là giúp đỡ người Việt, chúng tôi vui lòng chào đón tất cả mọi người thuộc mọi giới tính, tín ngưỡng, độ tuổi và quốc tịch. Xin vui lòng lưu ý rằng một số giảng viên của chúng tôi, khi hướng dẫn cho người Việt, có thể sử dụng tiếng Việt để hướng dẫn. Một số giảng viên khác thì có thể lại muốn dùng tiếng Anh là chính. Bạn hãy hỏi bất cứ nick nào có mang ký hiệu @ trong phòng và người đó sẽ hướng dẫn bạn tìm ra giảng viên thích hợp với bạn. Hoặc bạn cũng có thể viết cho chúng tôi để hỏi.

Trên PalTalk có các “phòng tiếng Anh” khác không?

– Có.

Phòng ESL khác các phòng khác ở chỗ nào?
– Ở một điểm rất đơn giản. PalTalk vốn là nơi để xàm: đa phần mọi người vào đó để tán tỉnh và giết thời gian một cách vô bổ. Rất nhiều người cho rằng chúng tôi không thể tổ chức những lớp học nghiêm túc trên PalTalk được. Chúng tôi thì tin rằng điều đó là có thể. Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi giúp đỡ một cách nghiêm túc thì những học viên của chúng tôi sẽ đánh giá cao điều đó. Các nhận xét tích cực của học viên và số lượng học viên tham gia đông đảo là những bằng chứng rằng chúng tôi đã nghĩ đúng.

Hơn nữa, đã tận mắt chứng kiến nhiều hành vi “lạm dụng” và “không chuyên nghiệp” trong nhiều phòng học trên PalTalk, chúng tôi quyết tâm không để điều đó xảy ra trong phòng học của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chấp nhận những giảng viên và điều hành viên mà chúng tôi tin tưởng là thật sự có tâm nguyện giúp đỡ người khác. Chúng tôi dành nhiều công sức để các lớp học của chúng tôi thật sự có hiệu quả và có ý nghĩa. Chúng tôi coi các lớp học trên mạng của chúng tôi như là những lớp học thật ngoài đời. Bất cứ hành vi nào không được chấp nhận trong các lớp học ngoài đời cũng không được chấp nhận trong các lớp học trên mạng của chúng tôi.

Tóm lại, học viên và giảng viên phải được đối xử một cách lịch sự, tôn trọng và có tự trọng.

Tôi có thể vui đùa khi dạy/học không?
– Tất nhiên là có. Chúng tôi khuyến khích mọi hoạt động có tính xây dựng. Dạy và học phải là những việc tất cả chúng ta đều yêu thích.

Nếu tôi phát hiện ra những hành vi xấu khi ở trong phòng ESL thì sao?

– Nếu hành vi xấu đó là của một học viên hoặc một “chatter” trong phòng, xin hãy thông báo cho bất kỳ giảng viên hoặc điều hành viên nào bạn thấy trong phòng. Nếu hành vi xấu đó là của một thành viên trong nhóm ESL, xin hãy thông báo cho những người quản lý. Quản lý của ESL là eggy eggyhatcat_trongsamac.

Các bạn đang dạy những chương trình gì?

Chúng tôi là một nhóm bao gồm 15 giảng viên và bốn phụ giảng. Trung bình một tuần, ESL cống hiến đến các bạn học sinh khoảng hơn 80 giờ lớp học tiếng Anh. Các chương trình dạy của chúng tôi là sự kết hợp một vài hay nhiều phương pháp sau đây: Đọc, Phát âm, Ngữ âm, Thơ, Văn phạm và cách xây dựng câu. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng chương trình trong khi chúng tôi thu nhận thêm học viên và giảng viên.

Các giảng viên của ESL có phải là giáo viên thực thụ không?
– Không phải. Một thành viên của chúng tôi sẽ trở thành giáo viên. Còn lại thì các thành viên của chúng tôi làm các nghề khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn giúp đỡ người Việt học tiếng Anh

Giảng viên và thành viên của ESL đang ở đâu?

– Khắp mọi nơi trên thế giới.

Liệu có khả thi không nếu đòi hỏi quá nhiều từ các giảng viên và điều hành viên của ESL? Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một công việc tình nguyện thôi mà phải không?

– Đúng vậy. Đây là một công việc tình nguyện. Quan trọng hơn, đây là một công việc có ý nghĩa. Mọi người tình nguyện làm vì họ quan tâm đến người khác. Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai thật sự quan tâm giúp đỡ học viên của chúng tôi cũng đều mong muốn nhìn thấy họ thành công và muốn họ nhận được những gì tốt nhất mà ESL có thể mang lại. Điều đó làm cho các giảng viên và điều hành viên của chúng tôi cảm thấy tự hào.

Làm thế nào để tôi có thể giúp các bạn?

– Ai cũng có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao mọi sự giúp đỡ. Nếu bạn thật sự quan tâm đến việc giúp người Việt học tiếng Anh, bạn có thể giúp chúng tôi bằng nhiều cách. Nếu bạn thông thạo tiếng Anh, bạn hãy giúp chia sẻ kiến thức của bạn với các học viên của chúng tôi. Nếu bạn thông thạo về kỹ thuật, bạn có thể giúp chúng tôi xây dựng một trang web dễ truy cập hơn và hữu dụng hơn. Nếu bạn mới học tiếng Anh, bạn có thể giúp chúng tôi duy trì phòng học, giữ gìn trật tự trong lớp học và hỗ trợ các giảng viên của chúng tôi.

Mời bạn liên hệ với eggy eggy hoặc hatcat_trongsamac trên PalTalk nếu bạn muốn đóng góp vào mục đích nho nhỏ này. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ iggyeggy@yahoo.com hoặc hatcat_trongsamac88@yahoo.com.

Nếu bạn còn có thắc mắc nào khác, mời bạn viết cho chúng tôi vài dòng. Chúng tôi sẽ trả lời bạn. Thay mặt các học viên và thành viên trong nhóm, chúng tôi cám ơn bạn đã đến thăm diễn đàn và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện.

Thân mến,
eggy & hatcat

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: