Word of the day – Learning English online

Tháng Chín 24, 2007

English Sharing and Learning(ESL)’S PURPOSE AND VISION

Filed under: News — Admin @ 8:18 sáng

The following is an attempt to answer some of the frequently asked questions about English Sharing and Learning (ESL). It will address some of your curiosity and tell you a little bit about who we are. We trust you will find this session helpful.

ESL’S PURPOSE AND VISION

What is ESL’s main goal?
– To provide free, high-quality English classes to Vietnamese all over the world, particularly Vietnamese living in Vietnam who cannot afford private tutoring.

Do you get pay doing this?
– Not a single penny.

Why are you doing this?
– Because we are Vietnamese and helping other Vietnamese (especially those who are not as fortunate as we are) is something we take pride in doing.

What does ESL stand for?
– It’s an abbreviation for “English Sharing and Learning.” But it can also be understood as English as Second Language. It’s a pun.

Where can I find ESL’s class?
– We hold online classes on PalTalk. Our instructors might decide to upload their class materials on this forum, but they primarily share their classes on PalTalk. This forum and our online classroom complement each other.

How can I participate in ESL’s online class?
– Go to www.paltalk.com, download and install the software and look for our room ‘English Sharing and Learning‘ on PalTalk.

I am an elder (or a kid). Would your online class be suitable for me?
– No matter the gender or age, everyone is welcome in our classes. We have helped kid as young as 10 and elder as old as 50-plus. We are doing our best to help you learn at your own pace. As long as you are willing to learn and able to access our classes, you are suitable.

If I am not Vietnamese, can I still join your online classes? -You absolutely can. Although our classes are geared toward helping Vietnamese, people of all gender, creed, age and nationality are welcome. Please bear in mind that some instructors, for the purpose of teaching Vietnamese, might use Vietnamese as instructional language. Other instructors might like to use English most of the time. Please ask anyone who wear @ in the room to assist you in finding out who’s suitable for you. Or you can drop us a line or two.

Are there other ‘English rooms’ on PalTalk?
– Yes, there are.

What differentiates ESL from other rooms?
– Simple. PalTalk is essentially a chitchat place: a lot of flirting and other non-productive activities. A lot of people believe that we cannot conduct a serious class on PalTalk. We believe we can. We believe that if we are serious about our helping, our students will appreciate that. Our students’ appreciation and high level of attendance are proofs that we are correct.

Also, having personally witness various kinds of ‘abuses’ and many ‘unprofessional’ conducts within many classrooms on PalTalk, we are determined to change that. We accept only instructors and ops we believe have compassion for helping others. We work hard to make sure that our classes are as productive and meaningful as they can be. We treat our online classroom as we would with a ‘real’ classroom. Anything that is unacceptable in a normal classroom would be unacceptable in our online classroom.

In short, students and instructors should be treated with courtesy, respect and dignity.

Can I have fun while teaching/learning?
– You absolutely can. We encourage positive interaction of all kinds. Teaching and learning should be something we all enjoy.

What if I find someone misbehaving during my stay with ESL?
– If that person is a chatter/student, inform any instructor or op of the person’s behaviour. If it’s an ESL staff, please inform the admins. The admins of ESL are eggy eggy and hatcat_trongsamac.

What kinds of programs do you offer?
– At this moment, we are offering programs for beginners. We offer Basic English program and a mixture of Reading, Pronunciation, Phonics program. We’ve just added Grammar to our list and are expanding into Writing and Everyday Conversation. We will expand our programs as more students and instructors come enrolling.

Are ESL instructors really teachers?
– No, we are not. One of us is going to be a teacher. Most of us are working in various professions, but would like to help other Vietnamese learning English.

Where are ESL instructors and staffs from?
– All over the world.

Do you think it’s realistic to expect a lot from ESL instructors and ops? This is after all a volunteering job, correct?
– Correct. This is a volunteering job. More importantly, it’s a meaningful one. People volunteer because they care. We believe anyone who genuine cares about helping our students would want to see them succeed and want them to have the best that ESL can offer. This is what our instructors and ops take pride on.

How can I help?
– Anyone can help. All help is appreciated. If you are someone who truly cares about helping our Vietnamese people learning English, you can help us in many ways. If you are fluent in English, you can help us share your knowledge with our students. If you’re a technical savvy, you can help us build a more accessible and useful website. If you are new to English, you can help us maintain the room, keep class orderly and assist our instructors when requested.

Please contact eggy eggy or hatcat_trongsamac on PalTalk should you find this humble mission something you’d like to contribute to. Or you can contact us by email at iggyeggy@yahoo.com or hatcat_trongsamac88@yahoo.com.

Should you have further questions to ask, please drop us a few lines. We’ll answer you. On behalf of our students and staffs, we would like to thank you for visiting our site and for helping us achieving our goals.

Trong phần dưới đây, chúng tôi cố gắng giải đáp những câu hỏi thường gặp về Diễn dàn English Sharing and Learning (ESL). Những thông tin này sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của bạn và kể với bạn một chút về chúng tôi. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy các thông tin này là hữu ích.

MỤC ĐÍCH VÀ TẦM NHÌN CỦA ESL

Mục tiêu chính của ESL là gì?
– Mang đến cho người Việt nam trên toàn thế giới, đặc biệt là những người Việt nam đang sống ở Việt nam – những người không có điều kiện có giáo viên kèm riêng, những lớp học tiếng Anh miễn phí và có chất lượng cao.

Các bạn có nhận thù lao để làm việc này không?
– Không một cắc nào.

Tại sao các bạn làm việc này?
– Bởi vì chúng tôi là người Việt nam và thấy tự hào là chúng tôi có thể giúp đỡ những người Việt khác (đặc biệt là những người có cuộc sống khó khăn hơn chúng tôi).

ESL có nghĩa là gì?
– Đó là từ viết tắt của “English Sharing and Learning.” (Cùng học và chia sẻ tiếng Anh) Tuy nhiên đó cũng là từ viết tắt của English as Second Language (Học tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai). Chỉ là một sự chơi chữ nho nhỏ.

Tôi có thể tìm thấy các lớp học của ESL ở đâu?
– Chúng tôi tổ chức các lớp học trên PalTalk. Những giảng viên của chúng tôi có thể chọn đăng các tài liệu mà họ sử dụng trong giờ học lên diễn đàn này, nhưng chủ yếu là họ sẽ chia sẻ trong các giờ học của họ trên PalTalk. Diễn đàn này và các lớp học trên mạng của chúng tôi bổ sung lẫn cho nhau.

Làm sao để tôi tham gia vào các lớp học trên mạng của ESL?
– Bạn hãy vào www.paltalk.com,ải phần mềm paltalk về và cài đặt phần mềm đó trên máy tính của bạn. Sau đó tìm vào phòng ‘English Sharing and Learning‘ trên PalTalk.

Tôi là người cao tuổi (hoặc là trẻ con). Các lớp học trên mạng đó có thích hợp với tôi không?
– Các lớp học của chúng tôi chào đón tất cả mọi người bất kể giới tính hay tuổi tác. Chúng tôi đã từng giúp đỡ những bạn nhỏ mới 10 tuổi và cả các bác trên 50 tuổi. Chúng tôi cố gắng giúp bạn học với tốc độ phù hợp với bạn. Miễn là bạn sẵn lòng học và có thể vào được các lớp học của chúng tôi, các lớp học đó sẽ thích hợp với bạn.

Nếu tôi không phải là người Việt nam, tôi có tham gia các lớp học này được không?
– Tất nhiên là được chứ. Tuy rằng mục đích của chúng tôi là giúp đỡ người Việt, chúng tôi vui lòng chào đón tất cả mọi người thuộc mọi giới tính, tín ngưỡng, độ tuổi và quốc tịch. Xin vui lòng lưu ý rằng một số giảng viên của chúng tôi, khi hướng dẫn cho người Việt, có thể sử dụng tiếng Việt để hướng dẫn. Một số giảng viên khác thì có thể lại muốn dùng tiếng Anh là chính. Bạn hãy hỏi bất cứ nick nào có mang ký hiệu @ trong phòng và người đó sẽ hướng dẫn bạn tìm ra giảng viên thích hợp với bạn. Hoặc bạn cũng có thể viết cho chúng tôi để hỏi.

Trên PalTalk có các “phòng tiếng Anh” khác không?

– Có.

Phòng ESL khác các phòng khác ở chỗ nào?
– Ở một điểm rất đơn giản. PalTalk vốn là nơi để xàm: đa phần mọi người vào đó để tán tỉnh và giết thời gian một cách vô bổ. Rất nhiều người cho rằng chúng tôi không thể tổ chức những lớp học nghiêm túc trên PalTalk được. Chúng tôi thì tin rằng điều đó là có thể. Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi giúp đỡ một cách nghiêm túc thì những học viên của chúng tôi sẽ đánh giá cao điều đó. Các nhận xét tích cực của học viên và số lượng học viên tham gia đông đảo là những bằng chứng rằng chúng tôi đã nghĩ đúng.

Hơn nữa, đã tận mắt chứng kiến nhiều hành vi “lạm dụng” và “không chuyên nghiệp” trong nhiều phòng học trên PalTalk, chúng tôi quyết tâm không để điều đó xảy ra trong phòng học của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chấp nhận những giảng viên và điều hành viên mà chúng tôi tin tưởng là thật sự có tâm nguyện giúp đỡ người khác. Chúng tôi dành nhiều công sức để các lớp học của chúng tôi thật sự có hiệu quả và có ý nghĩa. Chúng tôi coi các lớp học trên mạng của chúng tôi như là những lớp học thật ngoài đời. Bất cứ hành vi nào không được chấp nhận trong các lớp học ngoài đời cũng không được chấp nhận trong các lớp học trên mạng của chúng tôi.

Tóm lại, học viên và giảng viên phải được đối xử một cách lịch sự, tôn trọng và có tự trọng.

Tôi có thể vui đùa khi dạy/học không?
– Tất nhiên là có. Chúng tôi khuyến khích mọi hoạt động có tính xây dựng. Dạy và học phải là những việc tất cả chúng ta đều yêu thích.

Nếu tôi phát hiện ra những hành vi xấu khi ở trong phòng ESL thì sao?

– Nếu hành vi xấu đó là của một học viên hoặc một “chatter” trong phòng, xin hãy thông báo cho bất kỳ giảng viên hoặc điều hành viên nào bạn thấy trong phòng. Nếu hành vi xấu đó là của một thành viên trong nhóm ESL, xin hãy thông báo cho những người quản lý. Quản lý của ESL là eggy eggyhatcat_trongsamac.

Các bạn đang dạy những chương trình gì?

Chúng tôi là một nhóm bao gồm 15 giảng viên và bốn phụ giảng. Trung bình một tuần, ESL cống hiến đến các bạn học sinh khoảng hơn 80 giờ lớp học tiếng Anh. Các chương trình dạy của chúng tôi là sự kết hợp một vài hay nhiều phương pháp sau đây: Đọc, Phát âm, Ngữ âm, Thơ, Văn phạm và cách xây dựng câu. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng chương trình trong khi chúng tôi thu nhận thêm học viên và giảng viên.

Các giảng viên của ESL có phải là giáo viên thực thụ không?
– Không phải. Một thành viên của chúng tôi sẽ trở thành giáo viên. Còn lại thì các thành viên của chúng tôi làm các nghề khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn giúp đỡ người Việt học tiếng Anh

Giảng viên và thành viên của ESL đang ở đâu?

– Khắp mọi nơi trên thế giới.

Liệu có khả thi không nếu đòi hỏi quá nhiều từ các giảng viên và điều hành viên của ESL? Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một công việc tình nguyện thôi mà phải không?

– Đúng vậy. Đây là một công việc tình nguyện. Quan trọng hơn, đây là một công việc có ý nghĩa. Mọi người tình nguyện làm vì họ quan tâm đến người khác. Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai thật sự quan tâm giúp đỡ học viên của chúng tôi cũng đều mong muốn nhìn thấy họ thành công và muốn họ nhận được những gì tốt nhất mà ESL có thể mang lại. Điều đó làm cho các giảng viên và điều hành viên của chúng tôi cảm thấy tự hào.

Làm thế nào để tôi có thể giúp các bạn?

– Ai cũng có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao mọi sự giúp đỡ. Nếu bạn thật sự quan tâm đến việc giúp người Việt học tiếng Anh, bạn có thể giúp chúng tôi bằng nhiều cách. Nếu bạn thông thạo tiếng Anh, bạn hãy giúp chia sẻ kiến thức của bạn với các học viên của chúng tôi. Nếu bạn thông thạo về kỹ thuật, bạn có thể giúp chúng tôi xây dựng một trang web dễ truy cập hơn và hữu dụng hơn. Nếu bạn mới học tiếng Anh, bạn có thể giúp chúng tôi duy trì phòng học, giữ gìn trật tự trong lớp học và hỗ trợ các giảng viên của chúng tôi.

Mời bạn liên hệ với eggy eggy hoặc hatcat_trongsamac trên PalTalk nếu bạn muốn đóng góp vào mục đích nho nhỏ này. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ iggyeggy@yahoo.com hoặc hatcat_trongsamac88@yahoo.com.

Nếu bạn còn có thắc mắc nào khác, mời bạn viết cho chúng tôi vài dòng. Chúng tôi sẽ trả lời bạn. Thay mặt các học viên và thành viên trong nhóm, chúng tôi cám ơn bạn đã đến thăm diễn đàn và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện.

Thân mến,
eggy & hatcat

Advertisements

Tổng hợp Từ Điển Anh-Pháp-Nga-Đức-Nhật-Việt V.8.0 – 2007

Filed under: News — Admin @ 8:16 sáng

Từ điển tổng hợp bao gồm các từ điển sau:
Anh-Việt (110.000 từ)
Việt-Anh (24.000 từ)
Anh-Anh (122.000 từ)
Nga-Việt (72.000 từ)
Việt-Nga (40.000 từ)
Nga-Nga (40.000 từ)
Pháp-Việt (47.000 từ)
Việt-Pháp (39.000 từ)
Việt-Việt (30.000 từ)
Đức-Việt (45.000 từ)
Việt-Đức (12.000 từ)
Anh-Anh máy tính (13.000 từ)
Anh-Việt máy tính (1400 từ)
Nhật-Việt (1400 từ).

Các nét chính:
1. Giao diện tiếng Việt, tiếng Anh.
2. Tự động tìm nguyên thể của một từ đã bị chia.
3. Cho phép tìm gần đúng một từ để tìm những từ mà không nhớ rõ lắm cách viết.
(gõ “hto” tìm gần đúng sẽ được “hot”, “evlo” sẽ được “love” …).
4. Tự động tra từ ngay khi bạn gõ phím.
5. Có thể tra từ từ các ứng dụng khác bằng chuột (chỉ cần kích chuột phải), bàn

phím (chỉ cần nhấn Ctrl) hoặc kéo nhả mà không cần gõ.
6. Cho phép nhập thêm từ vào từ điển. Hỗ trợ tạo từ điển mới bằng nhiều người

nhập khác nhau sau đó gộp lại.
7. Khả năng phát âm một từ, một câu hay một đoạn văn tất cả các thứ tiếng.
8. Hỗ trợ từ điển tự chọn, cho bạn thay đổi dùng bất kể từ điển ngôn ngữ nào miễn

là có dữ liệu của từ điển đó

Download: 45 MB

http://huybien.net/files/MultiDictionary_v8.0.msi

Learning ENGLISH ONLINE

Filed under: News — Admin @ 8:14 sáng

Ngày nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ thông tin. Mỗi ngày chúng ta càng được tiếp xúc với những công nghệ mới , tiện ích mới. trong số đó phải kể đến máy tính và internet. Chúng đã từng bước đi vào cuộc sống giới trẻ ngày nay, trở thanh một công cụ hết sức cần thiết. Một cái máy tính, một đường truyền internet với tốc độ cao là ta đã khám phá được rất nhiều điều về thế giới này : cập nhật thông tin, tìm hiểu công nghệ, giải trí… Đặc biệt là đối với sinh viên chúng ta ngày nay, chúng hỗ trợ ta rất nhiều trong học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó là ngọai ngữ(đặc biệt là anh văn), là công cụ cũng hết sức cần thiết mà mỗi người cần phài trang bị cho bản thân. Những bạn nào vì lý do đặc biệt nào đó nên không thể đến lớp học anh văn, nhưng có thới gian lướt web thì tôi cũng xin giới thiệu một vài địa chỉ mà các bạn có thể học anh văn:

http://eslhome.ipbfree.com/
http://letspeakenglish.net/

http://vietnhothuong.com/englishsharing

Cũng xin lưu ý các bạn: khi vào đây chỉ vào website thôi. nếu muốn tham gia các lớp học trực tuyến thi hãy làm các bước sau:

Bước 1:

http://chat.paltalk.com/pg/wcland.jsp?eid=11563741641253071109831657846140

Bước 2:tiếp đó nhấn vào chữ “launch paltalk chat room”, thực hiện chỉ dẫn để download phần mềm về máy.

Bước 3: đăng kí tài khỏan

Vì phần mềm này có chức năng gấn như yahoo messager cho nên cach sử dụng cũng rất đơn giản . sau các thủ tục trên bạn có thể vào tab chatroom–>rooms–> hiện ra cửa sổ room lists–> o trên cùng có một thanh tiềm kiếm phòng, bạn có thể gõ “eng” và tiềm kiếm. và bạn có thể vào room. Thông thường tôi vào room: english sharing and learning, ngòai ra còn một số room khác cũng học anh văn. chúc các bạn có nhiều niềm vui. Hãy chăm chỉ và bạn sẽ có sự đền bù xứng đáng

hình minh họa

Những trang web học English online

Filed under: News — Admin @ 8:10 sáng

Một bộ sưu tập các trang Web học tiếng Anh online. Dù chưa có thời gian kiểm nghiệm hết nhưng cứ post ở đây để tìm hiểu dần.

Hy vọng đủ thời gian và nhiệt tình để tìm hiểu hết. Try, try, try your best!!!

Listening

All Levels

1) Listening
http://esl-lab.com/

Intermediate

2) Interesting Stories
http://www2.actden.com/writ_den/menu.htm

3) More Listening Exercises
http://deil.lang.uiuc.edu/lcra/

4) And Even More Interesting News Stories
http://grove.ufl.edu/~ktrickel/activity.html

5) BBC: Sports Interviews
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/sport/index.shtml

Advanced

6) BBC: Meet People
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/youmeus/videonation/video_nation_index.shtml

7) BBC: News
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/news/index.shtml

8)CNN: Current News
http://www.cnn.com/audio/

9) CNN: Learning English
http://literacynet.org/cnnsf/archives.html

10) Listening and Reading– Ghost Stories!
http://www.themoonlitroad.com/featurestories001.html

11) Advertisements for American Movies
http://us.imdb.com/Sections/Trailers/

12) Famous Utterances in History
http://historychannel.com/speeches/index.html

Vocabulary

All Levels

1) Fun Quizzes
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/vocabulary.html

2) Word Puzzles
http://www.funbrain.com/detect/

Easy

3) Animal Sounds

http://www.georgetown.edu/cball/animals/animals.html

Intermediate

4) Idioms
http://www.pacificnet.net/~sperling/idioms.cgi?

5) Slang
http://www.eslcafe.com/slang/slang.cgi?

6) Common Errors
http://www.wsu.edu:8080/~brians/errors/errors.html

7) A Spelling Test
http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html

Advanced

8)TOEFL Vocabulary and Grammar Practice
http://esl.about.com/homework/esl/library/quiz/bltoeflquiz.htm

9) Receive one advanced-level word per day in your e-mail (with explanation)
http://www.wordcommand.com/wordoftheday.htm

10) Proverbs
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9260/proverbs.html

Grammar

All Levels

1) Interesting Quizzes
http://www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm

2) Grammar Quizzes, Holidays, Trivia, Sports, Writing
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/

3) Grammar Help from the BBC
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/youmeus/learnit/learnit_archive.shtml

Intermediate

4) Phrasal Verbs
http://www.eslcafe.com/pv.cgi?

5) Articles (a/n, the)
http://deil.lang.uiuc.edu/class.pages/Structure1/grammar_articles.html

6) Other Grammar
http://owl.english.purdue.edu/handouts/index2.html

7) A Practice TOEFL Grammar Test
http://testwise.com/review.html#men2

Reading

Easy

1) American Quiz
http://hagen.let.rug.nl/~epu/usmaze/index.htm

Intermediate

2) Science
http://www.nytimes.com/learning/students/scienceqa/index.html

3) Comics
http://www.garfield.com/comics/pages/index.html
http://www.snoopy.com/comics/peanuts/index.html
http://www.dilbert.com/comics/dilbert/archive/

4) Famous Quotations
http://www.pacificnet.net/~sperling/cookie.pl.cgi?

5) Short Fables
http://www.comenius.com/fables/

6) Movies and Movie Stars
http://us.imdb.com/

7) Biographies of Famous People
http://s9.com/biography/

Advanced

8)Daily News Quiz
http://www.nytimes.com/learning/students/quiz/index.html

9) Some On-line Magazines
http://www.nationalgeographic.com/ngm/
http://www.sciam.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.time.com/time/
http://www.usnews.com/usnews/home.htm

10) Some Other News Sites
http://www.yomiuri.co.jp/index-e.htm
http://www.asahi.com/english/english.html
http://www.usatoday.com/
http://abcnews.go.com/

11) Free Electronic Books (Usually Old Books)
http://digital.library.upenn.edu/books/

12) More Free Electronic Books (Windows Only)
http://ebooks.barnesandnoble.com/ms_reader/special_features/free_ebooks.asp?userid=3WJJ7J4GY2&mscssid=8GGP9XX90A428HTQMBE8MPQFMTKXFN90

Semi-Conversation

All Levels

1) Chat-Lauer’s Favorite Site!
http://www.eslcafe.com/chat/chatpro.cgi

Easy

2) Travel Vocabulary
http://www.aitech.ac.jp/~itesls/ts/

3) Basic Pronunciation
http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm

Intermediate

4) Medical Conversations
http://www.sccd.ctc.edu/~ssesl/Dialogs.html

Writing

All Levels

1) Keypals (Penpals)
http://www.eslpartyland.com/e-mail/stemailresults.htm

Easy

2) Write Funny Sentences
http://www.aitech.ac.jp/~itesls/jaw/w01.html

Intermediate

3) Purdue University Writing Lab
http://owl.english.purdue.edu/handouts/index2.html

Advanced

4) How to Write a Good TOEFL Essay
http://members.nbci.com/Buckhoff/new_page_1.htm

Other Good Sites

1) Links to Many English Learning Sites!
http://members.tripod.com/~towerofenglish/index.htm

2) On-line Encyclopedia
http://www.encarta.msn.com/default.asp?

3) On-line Dictionary
http://www.m-w.com/netdict.htm
http://www.wanadoo.fr/bin/frame2
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
http://www.vietdic.com
http://www.granddictionnaire.com

4) Others

http://www.hoctienganhonline.net/http://www.audioenglish.net/

http://www.petalia.org/hoctienganh/listen.htm

http://www.fonetiks.org/shiporsheep/page1.html

http://www.voanews.com/

http://www.studygs.net/vietnamese/

http://wordweb.co.uk/free/

-Gieo-

Tháng Chín 14, 2007

domino effect

Filed under: Word of the day — Admin @ 3:40 chiều
Pronounced:
IPA: primary stress:secondary stressnowɪprimary stressfɛkt
Collegiate Dictionary: primary stressdä-mə-secondary stressnō-i-primary stressfekt
Function: noun [singular]
Meaning:
: a situation in which one event causes a series of similar events to happen one after another
Example:
<The delay created a domino effect [=ripple effect], disrupting deliveries around the country.>

Tháng Chín 12, 2007

third-rate

Filed under: Word of the day — Admin @ 7:40 sáng

Pronounced:

IPA: primary stressθɚdprimary stressreɪt
Collegiate Dictionary: primary stressthərd-primary stressrāt
Function: adjective
Meaning:
: of very low quality
Examples:
<a third-rate writer>
<third-rate work>
<The meal was third-rate.>

Tháng Chín 7, 2007

nicely

Filed under: Word of the day — Admin @ 7:53 sáng

Pronounced:
IPA: primary stressnaɪsli
Collegiate Dictionary: primary stressnīs-lē
Function: adverb
Comparative and superlative forms:
more nicely; most nicely
Meaning:
: in a pleasant, agreeable, or right way : well
Examples:
<a nicely dressed older man>
<a very nicely written essay>
<Good work. Nicely done.>
<The project seems to be moving along nicely.>
<I think her idea will fit nicely into/with our original plans.>
Idiom:
do nicely

Meaning:
: successful at or suitable for doing something
Examples:
<He lives in New York City and is doing nicely for himself.>
<Her new book is doing nicely.>
<“I just have this screwdriver.” “Thanks. It will do nicely.”>

Tháng Chín 6, 2007

quibble

Filed under: Word of the day — Admin @ 7:52 sáng
Pronounced:
IPA: primary stresskwɪbəl
Collegiate Dictionary: primary stresskwi-bəl
Function: noun [count]
Plural:
quibbles
Meaning:
: a small complaint or criticism usually about something unimportant
Examples:
<His quibbles irritated us.>
<Our only quibble about the trip was that it rained a lot.>
<a minor quibble>
<one small quibble>

Tháng Chín 5, 2007

sinkhole

Filed under: Word of the day — Admin @ 10:23 sáng

Pronounced:

IPA: primary stresssɪŋksecondary stresshoʊl
Collegiate Dictionary: primary stresssiŋk-secondary stresshōl
Function: noun [count]
Plural:
sinkholes
Meanings:
1 : a place where drainage (such as water or waste) collects
Example:
<a computer term that has entered the general lexicon>
2 : a large hole that forms in the ground where earth caves in
3 : a place where vice, corruption, or evil collects — often followed by of
Example:
<The city is a sinkhole of sin.>
4 : something that wastes a lot of money or resources
Example:
<The new highway turned out to be a financial sinkhole.>

Blog tại WordPress.com.